Cenovnik elektro usluga

Cenovnik elektro usluga

Konkurentne cene

Cene naših usluga se određuju u zavisnosti od više faktora:

1. obima zahtevanog posla,
2. da li se radi o održavanju već postojeće električne instalacije,
3. da li se radi o projektovanju i ugradnji nove električne instalacije,
4. da li je u pitanju servisna hitna intervencija.

Ovde ćemo navesti usluge koje se najviše traže i njihove okvirne cene:

1. Zamena stare i ugradnja nove osiguračke table sa montažom na zid i sa automatskim osiguračima:
do 10 osigurača 40 eur-a,do 15 osigurača 50 eur, do 20 osigurača 55 eur-a,do 25 osigurača 60 eur-a, do 30 osigurača 60 eur-a,
2. zamena stare i ugradnja nove osiguračke table sa montažom na zid i sa atomatskim osiguračima:
do 10 osigurača 50 eur-a, do 15 osigurača 55 eur-a, do 20 osigurača 60 eur-a, do 25 osigurača 65 eur-a, do 30 osigurača 65 eur-a,
3. zamena glavnih osiguraca na Glavnoj razvodnoj tabli ili ako je potrebno limitatora:
od 30 do 60 eur-a u zavisnosti od situacije i pristupačnosti elektro instalacije na terenu,
4. pojedinačna zamena i popravka u okviru spratne osiguračke table: od 25 do 35 eur-a,
5. ugradjna nove ili zamena ili premošćenje fidove sklopke: od 25 do 35 eur-a,
6. zamena starog i ugradnja novog zvonca u okviru table sa osiguračima: od 15 do 25 eur-a,
7. zamena seta prekidača za uključenje uredjaja u kupatilu: od 15 do 20 eur-a,
8. zamena jednopolnog prekidača za svetlo: 15 eur-a do 2kom svaki sledeći po 4 eur-a,
9. zamena šuko utičnica: 15 eur-a svaka sledeća 5 eur-a kom.,
10. zamena trofazne utičnice: od 15 do 20 eur-a svaka sledeća 5 eur-a,
11. zamena običnog sijaličnog grla: 15 eur-a svako sledeće po 3 eur-a kom.,
12. zamena sijaličnog grla na lusterima: od 15 eur-a do 25 eur-a,
13. ugradnja nove razvodne kutije 10×10 sa povezivanjem: od 25 do 50 eur-a,
14. konstatacija kvara izazvanog usled kratkog spoja: od 25 -50 eur-a,
15. zamena grejača na bojleru: od 20 do 30 eur-a,
16. zamena regulacionog termostata u bojleru: 15 do 20 eur-a,
17. zamena sigurnosnog termostata u bojleru: 15 do 20 eur-a,
18. zamena grejača na TA peći: od 30 eur-a svaki naredni po 10 eur-a,
19. zamena ventilatora na TA peći: od 20 do 25 eur-a,
20. zamena grejača rerne na šporetu: od 25 do 35 eur-a,
21. zamena ringle klasične na šporetu: od 20 do 25 eur-a,
22. zamena ringle na šporetu sa ravnom pločom: od 30 do 45 eur-a,
23. zamena prekidača ringle na el.šporetu: od 25 do 45 eur-a,
24. ugradnja novog kabla u el.šporet: 15 eur-a,
25. ugradnja aspiratora u kuhinji: od 25 do 40 eur-a,
26. ugradnja lustera ili plafonjera: od 20 do 25 eur-a svaki sledeći 10 eur po kom.,

27. zamena starog glavnog razvodnog ormana novim sa: brojilima za merenje utrošene električne energije i pripadajućom automatikom, cena se formira na osnovu situacije na terenu i upita stranke,
28.merenje uzemljenja i ugradnja novog za kuće i zgrade,
29. servis etažnog grejanja i drugih grejnih tela.

U svakom slučaju najednostavnije i najbolje je da nas kontaktirate telefonom ili putem e-maila sa zahtevom za ponudu.

Tel.: +381 11 2191 291 | email: elektricarrv@gmail.com

Na postavljene zahteve za ponudu biće odgovoreno:

– ako se radi o kvadraturama prostora manjim od 200 kvadrata, 2-3 radna dana
– ako se radi o objektima od 200 do 1000 kvadrata, 3-5 radnih dana (nakon izlaska našeg inženjera na teren)

Ako se radi o sitnim i hitnim intervencijama na električnim vodovima na teren izlazimo odmah. U takvim situacijama cenu određuje operater na osnovu prijave kvara.

* U cenu usluga nije uključena cena materijala potrebnog za obavljanje posla