Servis elektro kotlova

Servis elektro kotlova Beograd

Danas postoji više različitih uređaja koji se mogu koristiti kao grejna tela. Najdominantniji su kotlovi. Postoji veliki broj tipova kotlova, različitih proizvođača, dimenzija i slično. Takođe, svi se oni razlikuju i po jednom osnovnom segmentu a to je tip goriva koji se koristi za grejanje.

Mi smo najviše iskustva imali sa električnim kotlovima. Zapravo, posebnu stručnost posedujemo u postavljanju elektro kotlova i povezivanje na mrežu. Pored toga, nebrojano puta izvršili smo celokupan servis elektro kotlova.

Tokom dosadašnjeg poslovanja, upoznali smo se sa svim performansama elektro kotlova, njihovom snagom koja se kreće u rasponu od 6 do 24 kw, kao i sa svim delovima čiji je rad presudan za funkcionalnost elektro kotlova. Uzrok gotovo svih kvarova koje smo mi sanirali, su loš rad rezervih delova poput grejača, termostat i slično. Njihova dotrajalost je u velikoj meri uticala na celokupan rad elektro kotlova.

Za posao servisa elektro kotlova neophodno je angažovati stručno lice-električara koji je veoma dobro upoznat baš za ovaj tip posla. U tome mi prednjačimo u odnosu na druge. Već dugi niz godina se bavimo ovim poslom i trudimo se da nakon našeg odlaska elektro kotlovi rade besprekorno.

Za rad na montiranju ili popravci elektro kotlova posedujemo svu neophodnu opremu. Pored klasičnog alata, posedujemo i instrumente moderne tehnologije. Naša opremljenost je doprinela da svaki servis elektro kotlova obavimo vrlo efikasno i ujedno zaštitimo i sebe i klijente od bezbedonosnih izazova sa električnom energijom.

Ukoliko uočite i manje nefunkcionalnosti u radu vašeg elektro kotla, pozovite nas odmah. Nemojte gubiti vreme jer uz angažovanje naših električara vrlo brzo svaki problem na elektro kotlu može biti rešen. Kako se obično kvarovi dese i tokom grejne sezone, vreme je jako bitan faktor i presudan za celu porodicu.

Sve informacije o ceni naše usluge u pogledu servisa elektro kotla možete dobiti bilo kog dana tokom nedelje. Ukoliko vam je nophodan i bilo kakav savet u vezi sa održavanjem elektro kotla, mi smo vam takođe na raspolaganju.