Električar Stari Grad

Na Opštini Stari Grad nalazi se mnogo starih zgrada koja se nalaze pod zaštitom spomenika kulture a u kojima se nalaze propale elektro instalacije. Elektricar011 i njegov tim angažovan na Opštini Stari grad se trudi da odgovori izazovima koje mu donose te “stare lepotice”.Elektricar011 sa svojim električarima sa starog grada vrše zamenu dotrajale elektro instalacije u stambenim i poslovnim prostorima.

Naša servisna delatnost se ne odnosi samo na električne instalacije. Električar Starog Grada takođe radi :

  1. Ugradnju nove rasvete
  2. ugradnju novih elektro razvodnih ormana
  3. postavlja nove automatske osigurače i fidove sklopke
  4. vrši proveru i izgradnju novog uzemljenja
  5. servisira i popravlje elektro termičke uređaje ( šporete, ugradne ploče. rerne, ta peći)
  6. servisira i popravlja protočne i kondenzacione bojlere
  7. vrši proveru postojeće elektro instalacije i pri tom ugrađuje nove prekidače i utičnice i ostalu elektro opremu.

Višedecenijsko iskustvo u radu na električnim instalacijama i servisiranju opreme nam daju za pravo da savetujemo sledeće.

elektricar stari grad

Održavanje strujnog napajanja poveravajte isključivo profesionalcima a nikako amaterima i samoukim majstorima. Takva “ušteda može skupo da vas košta.n Naše cene nisu naj jeftinije ali ni dobar električar na Opštini Stari Grad nemože da bude jeftin majstor.