Zamena grejača na bojleru

Zamena grejača na bojleru Beograd

Zamena grejača na bojleruIako se trudimo da adekvatno održavamo bojlere, ponekad su kvarovi neminovni. Jedan od najčešćih problema i kvarova kod bojlera su grejači.

Grejači obično pregore usled velikih naslaga kamenca. Na to najviše utiče sastav vode. Međutim, jedan od uzroka je i grejanje vode na temperature preko 60 °C.
U zavisnosti od hemijskog sastava vode, na grejačima se stvaraju naslage minerala (kamenca). Proces povećavanja ovih naslaga je intenziviran ukoliko je voda tvrda i ako su veće temperature vode. Nakon izvesnog vremena, oko grejača se može nakupiti čak i do nekoliko kilograma naslaga kamenca.

Kamenac otežava razmenu toplote između električnog grejača i vode, tako da se gubi oko 20 procenata energije. Osim toga, električni grejač može da pregori zbog nemogućnosti da preda celokupnu toplotu vodi. U svakom slučaju, skraćuje se radni vek grejača. Zbog toga je potrebno čistiti bojler od kamenca svake godine, svake druge, treće, pete, u zavisnosti od hemijskog sastava vode i učestalosti rada bojlera. Pouzdan znak da se oko električnog grejača nalaze naslage minerala jeste zvuk koji se javlja kada se uključi bojler. Bojler šušti, zuji i pucketa. Bešumni rad bojlera je pouzdan znak da oko grejača bojlera nema kamenca.

Jedan od pokazatelja da je grejač ugrožen kod bojlera jeste i zvuk pucketanja pri grejanju vode u bojleru. U ovim situacijama, jako je važno da vam obučeno lice zameni grejače, kako bi bojleri efikasno radili i ubuduće. Naš servisni centar vam je u slučaju sa ovakvom vrstom kvara, dostupan svih sedam dana u nedelji.

Itekako smo upoznati sa važnošću ovog kućnog aparata i koliko kvarovi kod istog mogu narušiti svakodnevni život jedne porodice. Ne savetujemo da sami preduzimate bilo kakve korake, kako se ne bi napravila još veća materijalna šteta.

Zamena grejača na bojleru se vrši na celoj teritoriji Beograda. Profesionalni majstori dolaze na vašu adresu u bilo koje doba dana ili noći.